top of page

SALGSBETINGELSER

 1. Partene 
  Selger er BEALES HUNDEPARK, Godhamnvegen 210 2332 ÅSVANG, grabergethundepark@gmail.com, organisasjonsnummer 925 174 084, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar booking, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
   

 2. Betaling 
  Selgeren krever betaling for tjenesten via Vipps fra det tidspunkt tjenesten blir booket av kjøper via selgers nettside.
   

 3. Levering
  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, anvender hundeparken etter avtalt tid. Frist for ombookinger uten kostnad er 24 timer. Frist for avbestilling uten kostnad er 24 timer.
   

 4. Angrerett
  Som tjeneste i form av utleie er avtalen unntatt fra angrerett. Kjøper kan angre bookingen ved å bruke frist for avbestilling og ombooking.
   

 5. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hundeparken brukes på eget ansvar. Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Det kan dukke opp situasjoner hvor selger ser seg nødt til å stenge parken i en kortere eller lengre periode. Det kan være på grunn av hundesykdommer i området, arrangement i parken, nødvendig reparasjon eller andre uforutsette ting. Kjøpere som har booket i denne perioden vil bli varslet og få beløpet refundert.
   

 6. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page